Definition av grupper

Om våra grupper

För att få en så effektiv träning som möjligt har vi olika grupper och svårighetsgrader.

Definition av grupp 1

Med grupp 1 syftar vi på den grupp individer som innehar eller har påbörjat SSDF (CMAS)internationella fridykarcertifikat steg 1 och steg 2 eller motsvarande från andra system. Grupp 1 innefattar även de som har klarat av eller har påbörjat SSDF:s Snorkeldiplom brons, silver eller guld. Snorkeldiplomen är endast avsedda för barn för att öka vattenvanan innan fridykarträningen inleds med de fortsatta certifikaten. Snorkeldiplomen är endast lokala och blir därför, till skillnad från övriga certifikat, inte registrerade hos SSDF.

Definition av grupp 2

Med grupp 2 syftar vi på den grupp av individer som har klarat av eller påbörjat fridykarcertifikat steg 3, Viking eller CMAS freediver . . Viking är ett SSDF-certifikat som används på en lokal nivå som en övergång mot den avancerade fridykningen. Certifikaten registreras hos SSDF när de är avklarade.

Definition av den avancerade fridykningen

Med den avancerade fridykningen syftar vi på de individer som har klarat av alla de tidigare fridykarcertifikaten, bortsett från de lokala certifikaten snorkeldiplom och Viking, och som vill gå vidare med sin fridykning till en högre nivå. Denna del av fridykningen kräver större säkerhet och kraven på de individer som vill påbörja en satsning mot avancerad fridykning är därför större. De krav som vi i vår förening ställer på de individer som vill påbörja avancerad fridykning är att de ska vara fysiskt friska för fridykning och inneha SSDF (CMAS) fridykarcertifikat steg 3 eller CMAS freediver eller motsvarande certifikat från andra system eller erfarenhet som kan bedömas tillräcklig av klubbens instruktörer.

Ledarskap

Att vara ledare inom barn- och ungdomsidrotten ställer stora krav. Det gäller att kunna skapa och upprätthålla barnens intresse och att få barnen att utveckla en förståelse för sin idrott. Det gäller också att kunna skapa en miljö där barnen känner trygghet och utvecklar en social kompetens. Inte minst i en vattenidrott som ställer krav såväl på individens trygghet som säkerhetstänkande. För att klara av detta krävs kompetenta ledare som klarar av att lära ut fridykning och har kunskap om barns och ungdomars fysiska och psykiska utveckling.

Active Divers har som mål att alla ledare utbildar sig för att få grundläggande kompetens inom dessa områden. Föreningen har även som mål att alla ledare kontinuerligt vidareutbildar sig för att bli bättre barnidrottsledare. Alla ledare i Active Divers är utbildade i de instruktörskurser på olika nivåer som finns tillgängliga från SSDF.

Active Divers kommer att begära begränsat utdrag ur belastningsregistret för de som har uppdrag i föreningen som innebär att de kommer i kontakt med barn och ungdomar. Detta ska visas upp för redan verifierad ledare.

Lär dig fridykning med Active Divers

Active Divers är en klubb för alla åldrar med intresse för fridykning. Hela familjen kan vara med och det enda grundkravet är att man måste kunna simma minst 200 meter.

Social media

© 1997-2024 Active Divers Club. All rights reserved.

Skapad av Alex Hedström