Säkerhet

Fridykning kan lätt bli en farlig sport om man missbedömer sin förmåga eller inte känner till riskerna. När du är medlem i Active Divers får du regelbundet lära dig mycket om säkerhet kring fridykning. Fridykning är egentligen en mycket säker sport så länge man följer de säkerhetsrutiner som finns. Den allra viktigaste och mest grundläggande regel är att aldrig någonsin dyka ensam, att alltid ha en tränad dykkompis med sig som vet hur man ska agera om det mot förmodan händer något.
Kom och lär dig fridykning med oss.
© 1997-2024 Active Divers Club. All rights reserved.
Built by Alex Hedström